Call: 9126-7383 | Email: [email protected]

付款方法

Visa, MasterCard, AmericanExpress by PayPal

PayPal 是全球最具規模的網上付款閘。你無須成為會員即可以直接以信用咭付款。以港幣,美元等付款,不會產生額外費用。

 

 

現金付款

只接受港幣現金付款,只可選擇以下送貨方法時現金付款

送貨上門 – (住宅, 工商業大廈)

 

支票付款

支票抬頭: HQ TRADING COMPANY

 

自動櫃員機轉帳/銀行存款/網上理財

銀行名稱: 中國銀行 BANK OF CHINA
賬戶名稱: HQ TRADING COMPANY
賬戶號碼: 012-688-1012-5066